Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 26 ta' Ottubru 2014
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Film Poster

Palk
Imħabba ta' Veru - Kjara U Franġisku l-Musical

Dan il-musical ġdid li jirrakkonta episodji mill-ħajja ta’ San Franġisk u Santa Kjara se jsir is-Sibt 8 ta’ Novembru fis-7.30pm u l-Ħadd 16 ta’ Novembru fis-2.30pm. Is-CD tal-musical jinsab għall-bejgħ u jista’ jinxtara mingħand d. Effie. Għal min qed jieħu sehem, il-prezz huwa ta’ €8. Għall-pubbliku ġenerali, il-prezz huwa ta’ €12. Il-provi qed isiru kuljum. Inħeġġu lil dawk li qed jieħdu sehem biex ma jonsqux li jattendu meta jmisshom. Il-booking għal “IMĦABBA TA’ VERU: KJARA U FRANĠISKU L-MUSICAL” huwa wkoll miftuħ mill-Foyer kuljum wara l-5.00pm, u jista’ jsir wkoll bit-telefon fuq in-numri 21556616 jew 99487751. Il-Prezz tal-biljetti hu €10.


Żwieġ
Ħames Koppji Jiċċelebraw Flimkien 25 Sena Ta' Żwieġ

Ħames koppji, membri tal-Grufan li jiltaqa’ l-Oratorju, din is-sena qed ifakkru il-25 anniversarju miż-żwieġ tagħhom, u illum qed iroddu ħajr lil Alla flimkien waqt il-Quddiesa tal-10.30am. Dawn huma Joseph u Lucy Borg, George u Elisabeth Buttigieg, Melchior u Marica Cremona, Reno u Doreen Grech, u Teddy u Frances Zammit. Nawgurawlhom u nwiegħduhom it-talb tagħna biex ikomplu jissaħħu dejjem iżjed fl-imħabba tagħhom lejn xulxin, lejn il-familja u fuq kollox lejn Alla.


Qaddisin Kollha
Festa tal-Qaddisin Kollha

Nhar is-Sibt li ġej l-1 ta’ Novembru hija l-Festa tal-Qaddisin Kollha. Fl-Oratorju l-Quddiesa tal-Festa tkun dik tas-7.00pm. Għalkemm dakinhar m’hemmx obbligu tal-Quddies, il-Knisja tħeġġi[na biex nagħtu ġieħ lill-qaddisin tas-sema billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Dakinhar wara l-Quddiesa, peress li jkun l-Ewwel Sibt tax-Xahar, isiru ukoll ftit mumenti ta’ Adorazzjoni.


Ċimiterju
Għid tal-Imwiet

Bħal-lum tmien t’ijiem issir it-Tifkira ta’ ħutna Mejtin. Hija drawwa sabieħa li ħafna nsara dakinhar jieħdu sehem fi tlett Quddisiet b’suffraġju għall-erwieħ tal-Purgatorju. Nhar il-Ħadd fl-Oratorju se nagħmlu tlett Quddisiet matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu. Ikollna Quddies fit-8.00am, fit-8.30am, u fl-10.30am. Il-Quddiesa tal-10.30am tkun tinkludi t-tberik tal-art tal-Oratorju li għal mijiet ta’ snin kienet tintuża bħala ċimiterju.


Missjoni
Ġabra ta' Jum il-Missjoni

Il-ġbir li sar fl-Oratorju b’riżq l-Opri Missjunarji Pontifiċji l-Ħadd li għadda kien ta’ €254.76. Grazzi.


Ċinema
ĊineFamilja

Il-film tal-Ħadd 26 ta' Ottubru jismu: "Pompeii" u jibda fil-17.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.

Il-film tal-Sibt 1 ta' Novembru jismu: "Heaven Is For Real" u jibda fil-20.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.

Il-film tal-Ħadd 2 ta' Novembru jismu: "Tarzan" u jibda fil-17.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.