Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 19 ta' Ottubru 2014
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Film Poster

Missjoni
Jum il-Missjoni

Illum huwa Jum il-Missjoni. Il-ġbir li qed isir fil-Quddies illum imur b’riżq l-opri tal-evanġeliżazzjoni tal-Knisja fid-dinja kif ukoll għall-ħidma tagħha favur id-dinjita’ ta’ kull bniedem. Inkunu ġenerużi.


Palk
Imħabba ta' Veru - Kjara U Franġisku l-Musical

Dan il-musical ġdid li jirrakkonta episodji mill-ħajja ta’ San Franġisk u Santa Kjara se jsir nhar is-Sibt 8 ta’ Novembru fis-7.30pm u l-Ħadd 16 ta’ Novembru fis-2.30pm. Is-CD tal-musical se tkun g]all-bejgħ sal-aħħar ta’ din il-ġimgħa. Il-provi qed isiru kuljum. Inħeġġu lil dawk li se jieħdu sehem biex ma jonsqux li jattendu meta jmisshom jew ikunu msejjħa. Il-booking għal “IMĦABBA TA’ VERU: KJARA U FRAN{ISKU L-MUSICAL” se jkun miftuħ mill-Foyer kuljum wara l-5.00pm minn għada t-Tnejn. Il-booking jista’ jsir wkoll bit-telefon fuq in-numri 21556616 jew 99487751.


Oratorju Don Bosco
Wirja "150 Sena Djoċesi t'Għawdex"

Bħalissa fis-Sala tal-Ministeru għal Għawdex qed issir Wirja interessanti ħafna fl-okkażjoni tal-150 Sena mit-twaqqif tad-Djoċesi t’Għawdex. Tkun miftuħa kuljum mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-8.00am u l-4.30pm.


Demm
Għoti tad-Demm

Illum il-Ħadd fid-Dipartiment tal-Outpatients tal-Isptar Ġenerali t’Għawdex sas-1.00pm qed isir l-Għoti tad-Demm. Min imur għandu jieħu miegħu l-Karta tal-Identita’. Kunu ġenerużi.


Rużarju
Ottubru: Ix-Xahar tar-Rużarju

Infakkrukom li matul Ottubru kuljum tingħad it-talba tar-Rużarju fil-kappella quddiem Ġesu’ Ewkaristija. Tibda fis-6.35pm. Kunu preżenti.


Ċinema
ĊineFamilja

Il-film tal-Ħadd 19 ta' Ottubru jismu: "X-Men: Days Of Future Past" u jibda fil-17.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.

Il-film tal-Sibt 25 ta' Ottubru jismu: "Edge Of Tomorrow" u jibda fil-20.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.

Il-film tal-Ħadd 26 ta' Ottubru jismu: "Pompeii" u jibda fil-17.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.