Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Click to read more info on Environmental & Sustainable Energy
Aġġornata: 26 ta' Ġunju 2016
Oratorju Don Bosco
Summer Club
Tħejjija għas-Summer Club

Fil-ġranet li ġejjin irridu nħejju l-Oratorju biex jilqa’ lil madwar 140 tifel u tifla li fi ftit jiem oħra jibdew jattendu l-Klabb tas-Sajf tagħna. Nagħmlu appell lil kull min jista’ jgħin fil-ġranet li ġejjin biex jikkuntattja lil Dun Effie.

Is-Summer Club

L-applikazzjonijiet tat-tfal għad-Don Bosco Summer Club 2016 propjament għalqu fl-aħħar ta’ Mejju. Madankollu, jibqgħu jiġu aċċettati tfal skont il-wisgħa li jkun għad baqa’ fi klassijiet partikulari.

Sejħa għal-Leaders

Mill-ġdid qed nagħmlu appell biex ikollna aktar leaders, animaturi u voluntiera tul is-Sajf. Dawk li jixtiequ u jistgħu joffru ftit ħin fil-ġimgħa għandhom jikkuntattjaw lil Dun Effie u jimlew applikazzjoni apposta li tinkiseb mill-Foyer jew minn hawn.

Laqgħa ta' Preparazzjoni

Nhar il-Ħamis 30 ta’ Ġunju fil-5.30pm se nagħmlu laqgħa ta’ tħejjija għal dawk kollha li offrew li jagħtu daqqa t’id fil-Klabb tas-Sajf bħala leaders, animators jew għalliema. Il-laqgħa ddum madwar siegħa. Min ma jistax jattendi dakinhar nitolbuh ikellem lil Dun Effie.


San Pietru U San Pawl
Festa Ta' San Pietru U San Pawl

Nhar l-Erbgħa taħbat il-festa ta’ San Pietru u San Pawl (l-Imnarja). Hija l-festa ta’ żewġ kolonni kbar tal-Knisja. Ejjew dakinhar inġeddu l-lealta’ tagħna lejn il-Papa waqt li nitolbu għall-Knisja fid-dinja biex tibqa’ xxandar bla biżgħa l-fidi nisranija. Il-Quddiesa fl-Oratorju tkun bħal fost il-ġimgħa, jiġifieri fis-7.00pm


Adorazzjoni
L-Ewwl Ġimgħa tax-Xahar

Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Inżommu d-drawwa qaddisa li nħejju lilna nfusna għal dan il-jum bi Qrara u Tqarbina sinċiera. Minkejja s-sħana tas-Sajf dakinhar ma nonqsux li nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fl-Oratorju, din tkun bħas-soltu fis-7.00pm u dritt wara jkollna ftit mumenti ta’ Adorazzjoni għal Kulħadd


Kappella
L-"Air Condition" fil-Kappella

Beda s-sajf u bdiet is-sħana. Grazzi għall-benefatturi tagħna, il-kappella tal-Oratorju hija attrezzata bis-sistema tal-Arja Kundizzjonata. Madankollu nagħmlu appell biex kull min joħro[ jew jidħol fil-kappella jagħlaq warajh il-bieb li jgħaddi minnu, u mhux inħalluh miftuħ. Inkella s-sistema tal-Arja Kundizzjonata ma taħdimx kif suppost.


Oratorju Don Bosco
Laqgħa mal-Ombudsman f'Għawdex

Bil-għan li jtejjeb l-aċċessibilita għall-G]awdxin, l-Uffiċċju tal-Ombudsman qed jorganizza laqgħat regolari f’Għawdex. Il-Laqgħa li jmiss, ser issir nhar is-Sibt li ġej 2 ta’ Lulju bejn 09:30am u l-11:30am fl-NGO Centre fix-Xewkija. Dawk li jixtiequ jagħmlu appuntament jistgħu jċemplu fuq 2248 3216.


Għoti tad-Demm
Għoti tad-Demm

Is-sħana u l-inċidenti li jġib miegħu is-sajf jitolbu impenn ikbar mis-soltu fejn jidħol il-bżonn tal-għoti tad-demm. Quddiem dan il-ħtieġa, is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jixtieq jistieden lill-Għawdxin biex illum il-Ħadd jersqu fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali u jagħtu d-demm. Dan ikun possibbli bejn it-8:00am u s-1:00pm, bl-aħħar reġistrazzjoni tista’ ssir sas-1:00pm. Agħmlu kuraġġ u ħajjru lil xulxin. Ħudu l-ID Card magħkom.


Ċinema
ĊineFamilja

L-istaġun tal-films fl-Oratorju jerġa’ jibda hekk kif jgħaddu l-festi f’Settembru.