Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 20 ta' April 2014
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Għid

Żgħażagħ
Spring In Spring Youth Festival

Dan se jkun organiżżat miż-Żgħażagħ tagħna bejn il-Ħamis u l-Ħadd li ġejjin. Se jsiru diversi attivitajiet għaż-Żgħażagħ u għal kulħadd. Kopji tal-fuljetti bil-programm jinkisbu min-naħa ta' wara tal-kappella jew mill-Foyer. B'mod speċjali nistiednu lil kulħadd għal

  • Ikla fil-Foyer b'live entertainment nhar il-Ħamis @ 8.30pm. Booking mill-Bar
  • Fun-Games għal gruppi ta' żgħażagħ] minn Għawdex il-Ġimgħa mis-7.30pm 'il quddiem fil-grawnd tal-Oratorju
  • Playstation FIFA 2014 Tournament fil-Foyer il-Ġimgħa filgħaxija
  • Car-Wash fi PJAZZA SANTU WISTIN is-Sibt mit-8.30am 'il quddiem
  • Daqq minn bands ta' żgħażagħ is-Sibt fil-Foyer mit-8.00pm 'il quddiem
  • Testijiet b'xejn tas-saħħa għal kul]add il-Ħadd filgħodu fil-Foyer miż-Żgħażagħ tal-MMSA
  • Zuma għal kulħadd fi Pjazza Santu Wistin il-Ħadd fl-10.30am
  • Quddiesa għaż-Żgħażagħ il-Ħadd fl-10.30am.

Oratorju Don Bosco
Grazzi Mistħoqq

Irroddu ħajr lil kull min impenja ruħu fil-kappella u fl-Oratorju kollu, biex setgħu jkunu organiżżati l-funzjonijiet u l-attivitajiet kollha li kellna (u li baqgħalna) fl-okkażjoni tal-festi tal-Għid. Il-Mulej jpattilkom żgur ta' dan kollu, tal-ħidma, l-impenn u s-sagrifiċċju tagħkom!


Donazzjoni
Ġabra Speċjali tal-Għid

Il-Ġbir li qed isir illum ser imur għall-Fond tar-Refurbishment tal-Oratorju. Ejjew nagħtu rigal lill-Oratorju u lil xulxin billi nagħtu offerta speċjali biex jitħallsu xi kontijiet pendenti. Kunu Ġenerużi!

Il-Ġabra ta' Ħamis ix-Xirka

Il-Ġabra għall-Fondo Clero li saret fil-Kappella nhar il-Ħamis ix-Xirka kienet ta' €162.98. Grazzi.


Dun Effie Masini
Radd il-Ħajr mid-Direttur

Il-bieraħ is-Sibt Dun Effie Masini għalaq għaxar snin bħala Direttur tal-Oratorju. F'din l-okkażjoni, Dun Effie jixtieq isellem u jirringrazzja lil kulħadd, speċjalment lil dawk li kkollaboraw miegħu fl-Oratorju fl-aħħar għaxar snin.


Żgħażagħ
Easter-Break għall-Istudenti

L-Easter Break għall-istudenti u ż-żgħażagħ se jsir it-Tnejn u t-Tlieta. Għal dawk li ġejjin, niltaqgħu fit-Terminal tal- Imġarr it-Tnejn fis-1.15pm biex nitilqu mal-vapur tas-1.30pm. Niġu lura t-Tlieta mal-vapur tal-5.15pm. (Inkunu x-Xatt għall-ħabta tas-5.45pm)


Ċinema
ĊineFamilja

Il-film tal-Ħadd 20 ta' Marzu jismu: "The Hobbit: Desolation Of Smaug" u jibda fil-18.00. Għal aktar dettalji, agħfas hawn.