Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 28 ta' Ġunju 2015
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Oratorju Don Bosco
Żewġ Żgħażagħ mill-Oratorju Jitilqu Lejn in-Nepal

Żewġ żgħażagħ attivi fil-Kumitat taż-Żgħażagħ tal-Oratorju, Ġorġi Portelli u Nicholas Vella, li huma wkoll studenti tal-mediċina Nhar is-Sibt li ġej se jitilqu għal tlett ġimgħat xogħol voluntarju fin-Nepal fejn fost l-oħrajn se jgħinu fix-xogħol fl-isptarijiet mal-vittmi tat-terremoti. Ejjew nissapportjawhom speċjalment bit-talb. Grazzi lil dawk li kienu preżenti għall-Pasta Night li għamilna nhar it-Tlieta li għaddiet filgħaxija u għal dawk li kkontribwew b’kull mod b’riżq il-vittmi tat-terremoti tan-Nepal. B’kollox inġabru €1000. L-aħħar ċans li wieħed jikkontribwixxi għall-fond li se jieħdu magħhom iż-żgħażagħ tagħna fin-Nepal se jkun illum waqt il-Quddiesa tal-10.30am.


Don Bosco Oratory
Pellegrinaġġ għal-Turin U Tour fl-Italja Ta' Fuq

Fl-okkażjoni tas-sena bi-ċentinarja mit-twelid tal-patrun tagħna San Ġwann Bosco, l-Oratorju qed jorganiżża Pellegrinaġġ għal Turin u l-postijiet marbuta ma’ Don Bosco, kif ukoll xi jiem ta’ vaganzi f’inħawi pittoreski tal-Italja ta’ Fuq. Din il-Ġita se tkun organiżżata bejn id-9 u l-15 ta’ Settembru. Il-Programm dettaljat ħareġ u jista’ jinġabar jew mill-Foyer jew inkella minn hawn. Il-prezz jibda minn €565. Min hu interessat ikellem lil Dun Effie. Data tal-għeluq għall-booking hija l-Ħadd 28 ta’ Ġunju. Postijiet limitati.


San Pietru U San Pawl
Il-Festa tal-Qalb Ta' Ġesu

Għada taħbat il-festa ta’ San Pietru u San Pawl (l-Imnarja). Il-Quddiesa fl-Oratorju tkun bħal fost il- ġimgħa, jiġifieri fis-7.00pm. Inħeġġukom tqaddsu dan il-jum kif jixraq.


Summer Club
Klabb tas-Sajf 2015

L-applikazzjonijiet għad-Don Bosco Summer Club 2015 propjament għalqu fl-aħħar ta’ Mejju. Madankollu jibqgħu jiġu aċċettati tfal skont il-postijiet li jkun baqa’ fi klassijiet partikulari. Hudu l-applikazzjonijiet min-naħa ta’ wara tal-kappella jew mill-Foyer. L-applikazzjonijiet jinsabu wkoll minn hawn!

Nota għal-Leaders U l-Animaturi

Nhar il-Ġimgħa saret laqgħa ta’ tħejjija għal dawk li offrew li jagħtu daqqa t’id fis-sajf bħala leaders u animators. Dawk li ma setgħux jattendu għal-laqgħa imma jixtiequ jgħinu fis-Summer Club, għandhom ikellmu lil Dun Effie mhux aktar tard minn għada.

Appell għal-Tifel bid-'Down Syndrome'

Tifel ta’ 11-il sena bid-Down Syndome jixtieq jattendi s-Summer Club imma għadna ma sibniex voluntier/a li jkun/tkun lest/a li takkumpanjah waqt l-attiviatjiet tas-Summer Club. Jekk hawn xi ħadd li jista’ jgħin f’dan ir-rigward, almenu għal ċerti ġranet, ikellem lil Dun Effie.


Adorazzjoni
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar

Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Inżommu d-drawwa qaddisa li nħejju lilna nfusna għal dan il-jum bi Qrara u Tqarbina sinċiera. Minkejja s-sħana tas-Sajf ma nonqsux li nieħdu sehem fil-Quddiesa. Din tkun bħas-soltu fis-7.00pm u dritt wara jkollna ftit mumenti ta’ Adorazzjoni għal Kulħadd.


Oratorju Don Bosco
Appell mill-Oratorju fid-Djar

Mill-ġdid infakkru lil dawk li rċivew l-appell tal-envelopes b’riżq ix-xogħol tar-refurbishment u li għadhom ma ġabuhx lura l-Oratorju biex ma jinsewx iwasslulna l-offerta tagħhom.


Palk
Ir-Rock Opera "Ġwanninu"

Tħabbru d-dati tar-Rock-Opera “Ġwanninu” li se ssir mill-ġdid fl-Oratorju wara s-suċċess kbir li kienet kisbet lura fl-1985 u fl-1988. Id-dati huma l-14, il-15 u l-21 ta’ Novembru. Bħalissa għaddejjin ir-recordings ġodda fuq dan ix-xogħol sabiħ. ‘Il quddiem joħorġu l-applikazzjonijiet għal min jixtieq jieħu sehem fil-produzzjoni ta’ fuq il-palk.


Don Bosco
Avvenimenti Oħra Speċjali Matul is-Sena 2015 Biex Infakkru l-Biċentenarju mit-Twelid ta' Don Bosco

16 t’Awwissu: Solennita’ tal-Biċentinarju mit-Twelid ta’ Don Bosco
Settembru: Pellegrinaġġ għal Turin
Novembru: Ir-rock-opera “Ġwanninu”