Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 30 ta' Awwissu 2015
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Summer Club

Aħbarijiet mil-Klabb tas-Sajf 2015

Kalendarju Ta' l-Aħħar Ġranet

It-Tnejn 31 t’Awwissu: Fid-9.00am - Quddiesa u Prova Ġenerali tal-Varjeta'.

It-Tlieta l-1 ta’ Settembru: Fit-8.00pm - Varjeta' u Bar-be-Cue fi Pjazza Santu Wistin għal Kulħ]add. Biljetti minn qabel.

L-Erbgħa 2 ta’ Settembru: Fid-9.00am - Ħarġa għar-Ramla. Biljetti minn qabel

Varjeta U BBQ fit-Tmiem is-Summer Club

Fi tmiem is-Summer Club nhar it-Tlieta l-1 ta’ Settembru se jsir BBQ u Varjeta’ fi Pjazza Santu Wistin fit-8.00pm. Għal din l-attivita’ jista’ jattendi kulħadd. Il-biljetti tal-kbar jiswew €12. It-tfal li jattendu s-Summer Club ma jħallsu xejn (imma xorta jrid ikollhom biljett). Tfal oħra jħallsu €4. Il-biljetti jinkisbu minn nhar l-Erbgħa ’l quddiem mingħand Dun Effie.

Wirja

Nhar il-Ġimgħa tiftaħ Wirja fil-Foyer b'xi crafts, xogħol u arti tat-tfal li nħadmu mal-leaders tagħna matul dawn ix-xahrejn li fih kien għaddej il-Klabb tas-Sajf. Ikun hemm ukoll għadd ta’ ritratti li jagħtu ideja żg]ira ta’ dak li kienu jagħmlu t-tfal matul is-sajf.

Ħarġa għar-Ramla

L-aħħar attivita’ tas-Summer Club se tkun ħarġa r-Ramla nhar l-Erbgħa 2 ta’ Settembru. Tluq mill-Oratorju fid-9.00am. Inkunu lura f’nofsinhar. Il-biljetti huma b’xejn u jingħataw lit-tfal waqt il-Concert li jsir fis-serata ta’ qabel.

APPELL GĦAL DAQQA T'ID

Minħabba d-diversi attivitajiet li ġejjin b’ konnessjoni ma’ tmiem is-Summer Club, u li jirrikjedu daqsxejn xogħol, qegħdin nagħmlu appell għal min jista’ jgħin. Min jaħseb li jista’ jagħti daqqa t’id, speċjalment meta jkollna l-Varjeta’ tat-Tfal u l-BBQ, għandu jkellem lil Dun Effie.


Adorazzjoni
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar

Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar ta’ Settembru. Ejjew niċċelebraw dan il-jum għażiż bi Qrara u Tqarbina sinċiera. Dritt wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jkollna ftit mumenti ta’ Adorazzjoni għal Kulħadd. Avolja s-sajf, ejjew ngħożżu din id-drawwa!


Missjoni
Ġabra b'Risq il-Missjoni tal-Gwatemala

Illum, Dun Anton Grech, saċerdot mir-Rabat li għal dawn l-aħħar tmintax-il sena jinsab għall-missjoni fil-Gwatemala, se jmexxi l-Quddiesa tal-10.30am. Il-ġabra li ssir waqt il-Quddiesa se tkun b’riżq il-missjoni tiegħu.


Donazzjoni
Ġabra b'Risq l-Insara ta' Tripli

Fl-okkażjoni tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof George Bugeja illum f’Għawdex qed isir xi ġbir b’riżq l-insara ta’ Tripli fejn se jkun jaqdi l-missjoni tiegħu l-Isqof il-ġdid. Il-ġabra li qed issir dalgħodu fil-quddeisa tat-8.00am tmur għal dan il-għan.


Palk
Ir-Rock Opera "Ġwanninu"

Ir-recording mill-ġdid tar-rock opera “Ġwanninu” għadu għaddej fl-istudjos ta’ Philip Vella fil-Mellieħa. Sadanittant, l-applikazzjonijiet għal min jixtieq jieħu sehem fuq il-palk għadhom miftuħa u jinsabu hawn jew inkella fil-foyer. Min hu interessat għandu jimla applikazzjoni u jgħaddiha lil Dun Effie.


Ċinema
L-Istaġun il-Ġdid tal-Films

L-Istaġun il-ġdid tal-films fl-Oratorju se jibda s-Sibt 12 ta’ Settembru b’żewġ films fl-okkażjoni taċ-Childrens Cinema Day. Dakinhar se jintwera darbtejn il-film “Minions” l-ewwel fl-4.00pm u mbagħad fis-6.30pm. Dawn il-films se jkunu bi prezz imraħħas apposta. Imbagħad il-films għall-familja kollha ta’ kull nhar ta’ Ħadd jibdew mill-Ħadd ta’ wara 20 ta’ Settembru fil-5.30pm.


Don Bosco
Avvenimenti Oħra Speċjali Matul is-Sena 2015 Biex Infakkru l-Biċentenarju mit-Twelid ta' Don Bosco

Settembru: Pellegrinaġġ għal Turin
Novembru: Ir-rock-opera “Ġwanninu”