Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Click to read more info on Environmental & Sustainable Energy
Aġġornata: 14 ta' Mejju 2016
Oratorju Don Bosco
Summer Club
Is-Summer Club

L-applikazzjonijiet għas-Summer Club huma miftuħa u jibqgħu jintlaqgħu matul Mejju. Il-Klabb tas-Sajf se jkun bejn l- Erbgħa 6 ta’ Lulju u l-Ġimgħa 2 ta’ Settembru. L-Applikazzjonijiet jinkisbu mingħand Dun Effie, mill-Foyer, jew minn hawn.

Meħtieġa Leaders ghas-Summer Club

Nagħmlu mill-ġdid appell għal leaders voluntiera għal matul il-Klabb tas-Sajf. Dawk li jixtiequ u jistgħu joffru ftit ħin fil-ġimgħa b’riżq it-tfal jistgħu jikkuntattjaw lil Dun Effie.


Football Nursery
Tasal Fi Tmiemha n-Nursery

Illum is-Sibt, ser issir il-konklużjoni tan-Nursery għal dan l-istaġun b’Quddiesa fl-4.00pm fil-Kappella. Ħajr b’mod speċjali lill-coaches kollha li jissagrifikaw ħafna ħin u enerġija favur it-tfal.


San Ġorg Preca
Il-Ġabra Għal Monumnet Ta' San Ġorġ Preca

Il-ġabra li saret fl-Oratorju l-Ħadd li għadda laħqet is-somma ta’ €55 . Grazzi.


Donazzjoni
Il-Ġabra Speċjali tax-Xahar

Għada l-Ħadd imiss li ssir il-Ġabra Speċjali tax-Xahar. Din tmur bħas-soltu b’riżq il-proġett tar-refurbishment tal-Oratorju biex inkomplu jitħallsu l-kontijiet pendenti li għandna. Kunu ġenerużi


Marija Għajnuna tal-Insara
Ġejja l-Festa tal-Madonna

Il-Festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara tkun ċelebrata t-Tlieta 24 ta’ Mejju. Għalhekk bħalissa ninsabu fin-Novena. Bi tħejjija fil-Quddies filgħaxija jkollna ħsieb qasir dwar il-Madonna. Inħeġġukom tkunu preżenti fil-kappella. Din il-Festa tal-Madonna hija l-unika festa li Don Bosco xtaq li tkun ċelebrata fl-Oratorji tiegħu.

Preżentazzjoni tat-Trabi U Tfal

F’Jum il-Festa ta’ Marija Awżiljatriċi, se nressqu lit-trabi u lit-tfal (taħt 10 snin) quddiem il-Madonna u nitolbuha tberikom. Din il-preżentazzjoni se ssir waqt il-Quddiesa tas-7.00pm nhar it-Tlieta 24 ta’ Mejju. Dawk ilġ[enituri li jixtiequ jippreżentaw lil uliedhom lill-Madonna huma mitluba li jkunu fil-kappella mhux aktar tard mis-6.45pm.


Madonna
Ix-Xahar ta' Mejju

Inħeġġukom biex tul dan ix-xahar ta’ Mejju nuru m]abbitna lejn il-Madonna bir-Rużarju ta’ kuljum fil-kappella jew mal-familja, kif ukoll bi żjara lill-Madonna f’xi santwarju tag]ha fl-Erbgħat ta’ Santa Marija.


Ċinema
ĊineFamilja

Il-film li se jintwera l-Ħadd 15 ta' Mejju 2016 fil-5.30pm jismu: "Zootropolis".

Għal aktar dettalji, agħfar hawn.