Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 22 ta' Frar 2015
Oratorju Don Bosco
Event Poster

L-Aħħar tagħrif

Oratorju Don Bosco
The Gozo Christian Music Festival
L-Ewwel Serata: "The Jesus Experience"

Din se ssir nhar il-Ġimgħa fit-8.00pm għall-istudenti u ż-żgħażagħ bis-sehem ta’ żewġ bands “Light” (minn Għawdex) u “Rise” minn Malta. Ikun hemm ukoll spazji għall-attivitajiet interattivi f’żewġt ikmamar fl-Ewwel Sular, kif ukoll ċans għal Talb u Qrar fil-kappella. L-istudenti u ż-żgħażagħ kollha mħeġġa jattendu.

It-Tieni Serata: "Christian Song & Singers Festival"

Dan se tkun serata għall-familja kollha nhar is-Sibt li ġej fit-Teatru tal-Oratorju. Il-”Christian Song & Singers Festival” jibda fis-7.30pm. Jieħdu sehem diversi kantanti minn Malta u minn Għawdex, fosthom Mario Caruana. Is-serata (li tintemm għall-ħabta tad-9.15pm) se tinkludi Kunċert ta’ mużika popolari “gospel” minn “The Joy Gospel Singers” minn Malta. Id-dħul huwa b’xejn. Kulħadd mistieden.


Quddies
Il-Quddiesa Nhar is-Sibt Li Ġej

Minħabba l-Christian Music Festival il-Quddiesa tas-Sibt li ġej filgħaxija tkun fis-6.30pm u mhux fis-7.00pm.


Karnival
Il-Karnival Għadda

Il-Karru Trijunfali ppreżentat mill-Oratorju din is-sena kiseb l-ewwel post. Grazzi u Prosit lil dawk kollha li ħadmu, stinkaw, jew b’xi mod jew ieħor offrew l-għajnuna tagħhom biex l-Oratorju, minkejja d-diffikultajiet kollha, seta’ joffri item karnivalesk ta’ livell għoli lill-pubbliku Għawdxi.


Randan
L-Eżerċizzi tar-Randan

Ir-Randan huwa żmien is-smigħ tal-Kelma t’Alla. Immarkaw dawn l-appuntamenti li ġejjin għall-Eżerċizzi tar-Randan li jsiru fil-kappella tal-Oratorju:
Għal Kulħadd: Mid-9 sat-13 ta’ Marzu fis-7.30pm.
Kelliem: Kan. Joe Zammit
Għall-Adoloxxenti u ż-Żgħażagħ: Mit-23 sas-26 ta’ Marzu fis-7.30pm.
Kelliem: Mons. Renato Borg


Talb
Il-Via Sagra

Infakkrukom li qed issir kuljum il-Via Sagra fil-kappella dritt wara l-Quddiesa tas-7pm.


Don Bosco
Avvenimenti Oħra Speċjali Matul is-Sena 2015 Biex Infakkru l-Biċentenarju mit-Twelid ta' Don Bosco

27, 28 ta’ Frar, 6 u 7 ta’ Marzu: Christian Music Festival
2 ta’ Mejju: Musical taljan: “Anch’Io Mi Chiamo Giovanni”
14 - 18 ta’ Mejju: Żjara tal-Urna bir-Relikwiji ta’ Don Bosco f’pajjiżna
16 t’Awwissu: Solennita’ tal-Biċentinarju mit-Twelid ta’ Don Bosco
Settembru: Pellegrinaġġ għal Turin
Novembru: Ir-rock-opera “Ġwanninu”


Ċinema
ĊineFamilja

Il-film tal-Ħadd 22 ta' Frar jismu: "The Book Of Life" u jibda fil-17.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.

Il-film tal-Ħadd 1 ta' Marzu jismu: "The Hunger Games: Mockingjay Pt.1" u jibda fil-17.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.