Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 23 ta' Novembru 2014
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Dun Pawl Micallef
Jum Dun Pawl Micallef

Għada t-Tnejn 24 ta’ Novembru jaħbat l-anniversarju tal-mewt ta’ Dun Pawl Micallef il-fundatur tal-Oratorju. F’Jum Dun Pawl ejjew niftakru f’dawk kollha li ħadmu, stinkaw jew kienu benefatturi tal-Oratorju, waqt li nroddu ħajr lil Alla għal dak kollu li għamel u għadu jagħmel magħna. Kunu preżenti għall-Quddiesa fil-kappella għada fis-7.00pm.


Kristu Re
Ċelebrazzjoni Djoċesana ta' Kristu Re

Iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re tibda b’Korteo minn Pjazza Santu Wistin għal ħdejn is-Seminarju illum il-Ħadd fl-4.15pm. Quddiem is-Seminarju ssir imbagħad Ċelebrazzjoni Liturġika. Kulħadd imħeġġeġ jattendi.


Milied
Il-Musical tal-Lejl tal-Milied

It-tfal u l-adoloxxenti Ii jixtiequ jieħdu sehem fil-musical li nagħmlu fil-Lejl tal-Milied fil-kappella fil-11.30pm qabel il-Quddiesa ta’ Nofs il-Lejl ikellmu lil Dun Effie malajr kemm jista’ jkun.


Koppji
Laqgħa għall-Koppji mal-Isqof

Nhar il-Ħamis 4 ta’ Diċembru Mons. Isqof Mario Grech se jmexxi Konferenza għall-Koppji dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Din il-Konferenza hija organiżżata mill-Grufan tal-Oratorju, imma hija miftuħa għal kulħadd. Tibda fis-7.30pm


Palk
Imħabba Ta' Veru - Kjara U Franġisku
Grazzi U Prosit

Issa li għaddew ix-shows kollha tal-musical li l-Oratorju ppreżenta lill-pubbliku din is-sena jixraq li ngħidu kelma ta’ radd il-ħajr u nuru l-apprezzament lejn dawk kollha li f’dawn l-aħħar xhur kienu impenjati f’din il-produzzjoni. Is-sagrifiċċju tagħkom sewa’ mhux ftit. U messaġġ pożittiv ħareġ ukoll. Grazzi u Prosit!

Ic-CD tal-Musical

Is-CD ta’ "IMĦABBA TA’ VERU: KJARA U FRANĠISKU L-MUSICAL" jinsab għall-bejgħ u jista’ jinxtara mingħand Dun Effie. Għal min ħa sehem, il-prezz huwa ta’ €8. Għall-pubbliku Ġenerali, il-prezz huwa ta’ €12.

DVD tal-Musical

Qed jitħejja wkoll DVD tal-musical. Id-DVD għal min ħa sehem jiswa €15; għall-pubbliku: €20. Tistgħu tordnawh mingħand Dun Effie.


Quddies
Booking tal-Quddies

Il-Booking tal-intenzjonijiet tal-Quddies li jiġi ċelebrat fil-kappella tal-Oratorju matul is-sena l-ġdida 2015 huwa miftuħ. Min huwa interessat għandu jirrikorri għand John Cremona qabel jew wara l-Quddies.


Ċinema
ĊineFamilja

Il-film tal-Sibt 29 ta' Novembru jismu: "Belle" u jibda fil-20.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.

Il-film tal-Ħadd 30 ta' Novembru jismu: "Transformers: Age Of Extiction" u jibda fil-17.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.