Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 25 ta' Jannar 2015
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Don Bosco
Tkompli n-Novena Ta' Don Bosco

Sa nhar it-Tlieta kuljum fis-7.00pm tkompli n-Novena bi ħsieb qasir fil-Quddiesa.

It-Tridu tal-Festa

L-Erbg]a, il-Ħamis u l-Ġimgħa huma tlett ijiem speċjali bi tħejjija għall-Festa. Fis-6.30pm jingħad ir-Rużarju, tingħata il-Barka Sagramentali, u fis-7.00pm issir Quddiesa b’omelija dwar Don Bosco mill-Kan. Dr. Joe Zammit. Ejjew nattendu bi ħġarna. Dawk kollha li jħobbu lil Don Bosco m’għandhomx ifallu!

Il-Quddies Nhar il-Ħadd Li Ġej

Nhar il-Ħadd, Jum il-Festa, il-Quddies fl-Oratorju jkun fid-9.00am (immexxija minn Mons. Isqof Mario Grech), u fl-4.30pm (immexxija mill-Arċ. Mons. Pawlu Cardona). AVŻAW LILL-MORDA U L-EMIGRANTI LI L-QUDDIESA SOLENNI TAL-ĦADD FID-9.00AM SE TIXXANDAR DIRETTA MILL-ORATORJU FUQ TVM 2.

L-Ikla tal- Festa

Din se ssir nhar il-Ħadd li ġej l-1 ta’ Frar fil-Lukanda Calypso fil-12.15pm. Prezz: Kbar: 23 Euro; Tfal: 10 Euro. Inkitbu għand Leli Farrugia jew Dun Effie.

Lejliet il-Festa Liturġika

Nhar il-Ġimgħa, Lejlet il-Festa Liturġika, filgħodu jkollna quddies fid-9.00am, fl-10.00am u fil-11.00am għat-tfal tal-iskejjel. Il-Quddiesa Solenni ta’ filgħaxija bl-aħħar omelija tat-Tridu tkun fis-7.00pm u tkun animata bil-kant minn Mario Caruana. Fit-8.00pm imbagħad ikollna l-Prayer Meeting għaż-Żgħażagħ animat mill-Youth Fellowship.

Il-Festa Liturġika Nhar is-Sibt

Jum Don Bosco hu s-Sibt 31 ta’ Jannar. Il-Kappella dakinhar tkun miftuħa l-ġurnata kollha. Ejjew inqaddsu jum il-Patrun bis-sehem tagħna fil-Quddiesa. Il-Quddiesa Solenni tkun dik tas-7.00pm. Titmexxa mill-Arċipriet tal-Katidral Mons. Ġużeppi Attard u tkun animata bil-kant mill-Chorus Ecclesiae Cathedralis. NHAR IS-SIBT ARAW LI MA TONQSUĦX LIL DON BOSCO!

Appuntamenti Oħra tal-Festa

* Għat-Tfal
Għada t-Tnejn Quddiesa Speċjali fil-5.00pm. Jingħataw rigali lit-tfal.

* Għall-Anzjani
Quddiesa bil-Griżma tal-Morda nhar it-Tlieta fil-5.00pm

* Għall-Ġenituri tal-Adoloxxenti u ż-Żgħażagħ
Laqgħa nhar il-Ħamis fil-5.30pm

* Għall-Adoloxxenti u ż-Żgħażagħ
Prayer-Meeting nhar il-Ġimgħa fit-8.00pm immexxi minn grupp tal-Youth Fellowship minn Malta.

* Għaż-Żgħar Sportivi
Don Bosco Football Festival nhar is-Sibt mis-1.30am ‘il quddiem.

* Għall-Koppji
Laqgħa ta’ Talb nhar is-Sibt fit-8.00pm.


Donazzjoni
Il-Ġabra tal-Festa

Bħalissa qed issir il-Ġabra għall-ispejjeż tal-Festa minn membri tal-Kumitat. Kunu ġenerużi. Don Bosco ipattilkom żgur.


Otarorju Don Bosco
L-Oratorju Fuq "Għawdex Illum"

Titilfux l-edizzjoni ta’ din il-ġimgħa li tibda tixxandar mil-lum fuq TVM u TVM2: programm speċjali fuq Don Bosco u l-Oratorju.


Otarorju Don Bosco
Mill-Ġnien ta' Don Bosco Għall-Glorja tas-Sema

Insellmu lill-Kan. D. Ġużepp Sacco u lil Dun Ġorġ Mercieca li trabbew, ħabbew u baqgħu jiġu l-Oratorju, li l-Mulej sejħilhom għalih.


Ċinema
ĊineFamilja

Il-film tal-Ħadd 31 ta' Jannar jismu: "The Best Of Me" u jibda fil-17.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.

Il-film tas-Sibt 7 ta' Frar jismu: "Peddington" u jibda fil-20.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.

Il-film tal-Ħadd 8 ta' Frar jismu: "Peddington" u jibda fil-17.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.