Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 4 ta' Ottubru 2015
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Rużarju
Festa tar-Rużarju

Nhar l-Erbgħa taħbat il-Festa Liturġika tal-Madonna tar-Rużarju. Ejjew b’mod speċjali dakinhar ninħabru flimkien fil-kappella jew fil-familja biex nitolbu din it-talba tant għażiża għall-Madonna u nieħdu sehem fil-Quddiesa dritt wara. Infakkrukom li matul ix-xahar t’Ottubru it-talba tar-Rużarju fil-kappella qed tingħad kuljum quddiem Ġesu’ Ewkaristija. Tibda fis-6.35pm


Studenti Subien
Jibddew il-Laqgħat tas-Subien Forms 2 u 3

Wara li din il-ġimgħa bdejna l-laqgħat tal-istudenti u ż-żgħażagħ l-oħra, jonqos issa li nhar l-Erbgħa nibdew dawk tas-Subien tal-Form 2 u Form 3. Il-ħin mis-5.45pm sas-6.30pm.


Kappella
Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Kappella

Il-Ħamis 8 t’Ottubru jaħbat is-26 anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Kappella tal-Oratorju u għeluq is-66 sena mill-ftuħ uffiċċjali ta’ dan il-bini fi Pjazza Santu Wistin. Ejjew inroddu ħajr lil Alla. L- Erbgħa, lejlet il-Festa, ikollna it-Talba tal-Ewwel Għasar integrata mal-Quddiesa.


Palk
Ir-Rock Opera "Ġwanninu"

Ix-xogħol ta’ tħejjija tar-Rock Opera “Ġwanninu” għaddej ġmielu. Il-produzzjoni fuq il-palk se ssir is-Sibt 14, il-Ħadd 15 u s-Sibt 21 ta’ Novembru. Il-booking jiftaħ f’nofs Ottubru. Diġa’ bdew l-ewwel provi fuq il-palk. Inħeġġu lil dawk li qed jieħdu sehem biex ma jonqsux li jkunu preżenti għall-provi tagħhom u fil-ħin.


Koppji Miżżewġa
Grupp Ġdid Għall-Miżżewġin Żgħażagħ

Huwa ttamat li fil-ġimgħat li ġejjin jinbeda grupp ġdid għall-koppji miżżewwġin żgħażagħ. Dawk li huma nteressati għandhom ikellmu lil Dun Effie


Abbatini
Abbatini

Il-ġenituri tat-tfal subien minn Year 3 ’il fuq li jixtiequ jibdew iservi l-artal bħala abbatini fil-kappella tal-Oratorju għandhom ikellmu lil Dun Effie.


Tombla
Tombla fl-Oratorju

Din se terġa tibda kull nhar ta’ Ħadd mis-1.30pm ’il quddiem minn nhar il-Ħadd li ġej.


Kitarri
Grupp tal-Kitarri

Dawk it-tfal jew studenti minn 9 snin ‘il fuq li jixtiequ jitgħallmu l-Kitarra fl-Oratorju huma mitluba li jkellmu lil Dun Effie. Il-lezzjonijiet tal-Kitarra se jibdew mis-Sibt li ġej fid-9.30am


Mobajls
Mobajls fil-Kappella

Kultant fil-kappella mhux biss nisimgħu xi mobajl idoqq, imma iktar spiss nilmħu lil min joqghod jilgħab l-games jew jibgħat u jirċievi xi messaġġi. Ir-rispett lejn Alla jitlob imġieba wisq differenti! Ejjew fil-kappella ninsew il-ħbieb u t-teknoloġija u nħallu ħsiebna jimraħ fuq Alla BISS.


Don Bosco
Avvenimenti Oħra Speċjali Matul is-Sena 2015 Biex Infakkru l-Biċentenarju mit-Twelid ta' Don Bosco

Novembru: Ir-rock-opera “Ġwanninu”


Ċinema
ĊineFamilja - Il-Ħadd 11 ta' Ottubru

Il-film li se jintwera fil-5.30pm jismu: "Paul Blart: Mall Cop 2".

Il-film li se jintwera fil-8.00pm jismu: "The Water Diviner".

Għal aktar dettalji, agħfar hawn.