Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 28 ta' Settembru 2014
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Don Bosco
Tibda s-Sena Soċjali 2014 - 2015

s-Sena Soċjali Ġdida fl-Oratorju qiegħda tibda llum. F’dawn il-ġranet tqassmu l-leaflets bil-programm tas-sena fid-djar kollha tar-Rabat u l-Fontana. Min ma rċeviex kopja jista’ jikseb fuljett min-naħa ta’ wara tal-kappella jew mill-Foyer. It-tema tas-sena, f’għeluq il-200 sena ta’ Don Bosco, se tkun ispirata mill-Vanġelu ta’ San Luqa: “L-Ispirtu tal-Mulej fuqi... bagħtni nxandar sena tal-grazzja tal-Mulej”.


Football
In-Nursery ta' l-Oratorju

Ir-reġistrazzjoni għan-Nursery tal-futbol tal-Oratory Youths għas-sena 2014-2015 qed issir illum il-Ħadd bejn id-9.00am u l-11.30am, imma tista’ ssir ukoll nhar il-Ħadd li ġej. Ir-reġistrazzjoni hija miftuħa għat-tfal minn ħdax-il sena 'l isfel.


Tombla
It-Tombla

Illum il-Ħadd tibda tintlagħab mill-ġdid it-Tombla fl-Oratorju bejn is-1.30pm u l-4.30pm. Kulħadd mistieden.


Rużarju
Ottubru: Ix-Xahar tar-Rużarju

Mill-Erbgħa l-1 t’Ottubru it-talba tar-Rużarju fil-kappella tingħad quddiem Ġesu’ Ewkaristija u tibda fis-6.35pm.


Adorazzjoni
L-Ewwel Ġimgħa U Sibt tax-Xahar

l-Ġimgħa u s-Sibt huma l-Ewwel Ġimg]a u l-Ewwel Sibt tax-Xahar t’Ottubru. Ejjew inqaddsu dawn il-ġranet għeżież bi Qrara u Tqarbina sinċiera. Il-Ġimgħ]a u s-Sibt dritt wara l-Quddiesa tas-7.00pm ikollna ftit mumenti ta’ Adorazzjoni għal kulħadd.


Żgħażagħ
Żgħażagħ 16+ u 18+

Din is-sena qed naqsmu l-grupp taż-żgħażagħ il-kbar fi tnejn: dawk li għadhom jistudjaw Għawdex fis-6th Form, l-MCAST t’Għawdex jew l-ITS Għawdex, (li bejn wieħed u ieħor huma fl-eta’ ta’ bejn 16 u 18-il sena), u dawk li qegħdin jistudjaw jew jaħdmu f’Malta (li huma minn 18-il sena ‘il fuq). Imma kull l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar dawn il-gruppi jingħaqdu flimkien għal Prayer Meeting jew Quddiesa. L-ewwel attivita’ għal dawn il-Gruppi se tkun Quddiesa apposta għalihom nhar il-Ġimgħa fit-8.30pm. Inħeġġu speċjalment lill-istudenti tas-VI Form, tal-MCAST u tal-Universita’ biex jattendu.


Laqgħat
Jibdew il-Laqgħat l-Oħra

Din il-ġimgħa jibdew il-laqgħat li ġejjin:
Studenti Subien Form 2 & 3: L-Erbgħa fis-5.45pm
Studenti Żgħażagħ Form 4 & 5: Il-Ġimgħa fit-7.45pm
Studenti Bniet Form 2 & 3: Is-Sibt fil-5.00pm.

Ħeġġu u ħajjru oħrajn jiġu magħkom


Dun Ġorġ - il-Musical
Dun Ġorġ il-Musical f'Malta

Prosit u Grazzi liż-żgħażagħ li stinkaw biex fl-aħħar ġranet setgħet tittella’ t-tieni edizzjoni ta’ “DUN ĠORĠ - Il-Musical” fl-Istitut Kattoliku Malta. Veru li xtaqna iktar attendenza, imma l-importanti hu li l-produzzjoni ħarġet tajjeb u kull min kien preżenti ħareġ sodisfatt. Jalla issa l-ħolma li dan il-musical isir l-Italja is-sena d-dieħla sseħħ ukoll.


Palk
Il-Musical Li Jmiss fl-Oratorju

Fit-8 u fis-16 ta’ Novembru fl-Oratorju se jsir il-musical ġdid li jismu “IMĦABBA TA’ VERU - Kjara u Franġisku l-musical”. Huwa musical sabiħ ħafna b’ħafna songs u korijiet li jirrakkuntaw episodji mill-ħajja ta’ San Franġisk u Santa Kjara. Ir-rekording tal-musical huwa lest, u l-provi fuq il-palk jibdew mill-ġranet li ġejjin. Għal min irid jieħu sehem, l-applikazzjonijiet jinkisbu mill-Foyer.


Oratorju Don Bosco
Bżonn ta' Iktar Voluntiera U Animaturi għas-Sena Soċjali l-Ġdida

Bħalissa qed inħejju għas-Sena Soċjali l-ġdida tal-Oratorju. Nagħmlu appell biex ikollna iżjed leaders u voluntiera biex jagħtu daqqa t’id fil-ħajja tal-Oratorju waqt li joffru li jieħdu inizjattivi jew jgħinu f’dak li norganiżżaw. Min hu disponibbli li jgħin b’xi mod ikellem lil Dun Effie.


Ċinema
ĊineFamilja

Il-film tal-Ħadd 28 ta' Settembru jismu: "Rio 2" u jibda fil-18.00. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.

Il-film tal-Sibt 4 ta' Ottubru jismu: "The Book Thief" u jibda fil-20.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.