Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 22 ta' Marzu 2015
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Randan
L-Eżerċizzi tar-Randan

Ir-Randan huwa żmien is-smigħ tal-Kelma t’Alla. Immarkaw dawn l-appuntamenti li ġejjin għall-Eżerċizzi tar-Randan li jsiru fil-kappella tal-Oratorju:
Għall-Adoloxxenti u ż-Żgħażagħ: Mit-23 sas-26 ta’ Marzu fis-7.30pm.
Kelliem: Mons. Renato Borg


Sepulkru
Il-Visti ta' Ħamis ix-Xirka

Dawk l-istudenti u ż-żgħażagħ li jixtiequ jingħaqdu magħna f’Ħamis ix-Xirka għall-Viżti tas-7 Knejjes fl-irħula, huma mitluba jinkitby għand Dun Effie kmieni kemm jista’ jkun, imma mhux aktar tard mit-Tlieta 31 ta’ Marzu. Prezz: €2. Tluq fid-9.00pm. Lura fil-11.30pm


Dun Ġorġ
"Dun Ġorġ" Fi Sqallija

Inħeġġu lil dawk li se jieħdu sehem fil-produzzjoni ta’ “Dun Ġorġ - il-musical” fi Sqallija biex ma jonqsux li jattendu għall-provi u jkunu fil-ħin.


Duluri
Festa tad-Duluri fl-Oratorju

Nhar il-Ġimgħa l-Quddiesa fl-Oratorju tkun fis-7.30pm u tkun tinkludi l-Via Matris. Dakinhar naħsbu għal Qrara u Tqarbina sinċiera. Dritt wara (għall-ħabta tat-8.00pm) l-istudenti u ż- żgħażagħ se jkollhom Night-Hike lejn ix-Xewkija fejn nassistu għall-Peagent tad-Duluri. Lura fl-10.30pm.


Żgħażagħ
Easter Break

It-Tnejn u t-Tlieta ta’ wara l-Għid se jkollna l-Easter Break għall-Adoloxxenti u ż-Żgħażagħ. Aktar dettalji mingħand Dun Effie. Booking sal-Ħadd li ġej.


Konferenza
Konferenza għall-Koppji

Il-Grufan tal-Oratorju nhar il-Ħamis se jorganiżżaw taħdita fil-Conference Room speċjalment għall-koppji miżżewwġa bis- suġġett: “Nieħdu Ħsieb lill-Anzjani (u lilna nfusna)“. Imexxi l-clinical psychologist Dr. Michael Galea. Inħeġġukom tattendu.


Talb
Il-Via Sagra

Infakkrukom li matul ir-Randan qed issir kuljum il-Via Sagra fil-kappella dritt wara l-Quddiesa tas-7pm.


Astinenza
L-Obbligu tal-Astinenza

Infakkrukom ukoll li l-Obbligu tal-Astinenza (għal kull min għalaq l-14-il sena) jibqa' kull nhar ta’ Ġimgħa. L-astinenza tfisser l-għażla li tiċċaħħad minn xi ħa[a li togħġbok, titlob iktar u tagħmel karita’.


Don Bosco
Avvenimenti Oħra Speċjali Matul is-Sena 2015 Biex Infakkru l-Biċentenarju mit-Twelid ta' Don Bosco

2 ta’ Mejju: Musical taljan: “Anch’Io Mi Chiamo Giovanni”
14 - 18 ta’ Mejju: Żjara tal-Urna bir-Relikwiji ta’ Don Bosco f’pajjiżna
16 t’Awwissu: Solennita’ tal-Biċentinarju mit-Twelid ta’ Don Bosco
Settembru: Pellegrinaġġ għal Turin
Novembru: Ir-rock-opera “Ġwanninu”


Ċinema
ĊineFamilja

Il-film tas-Sibt 28 ta' Marzu jismu: "Exodus: Gods & Kings" u jibda fil-20.30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.

Il-film tal-Ħadd 29 ta' Marzu jismu: "Exodus: Gods & Kings" u jibda fil-18,00. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.

Event Poster