Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 14 ta' Settembru 2014
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Ċinema
Inawgurazzjoni Uffiċċjali taċ-Ċinema Diġitali

L-inawgurazzjoni uffiċċjali taċ-Ċinema Diġitali se ssir is-Sibt li ġej 20 ta’ Settembru fit-7.45pm fil-preżenza tal-Ministru għal Għawdex Dr. Anton Refalo u tal-E.T. Mons. Isqof Mario Grech. Dakinhar, bħala parti mill-Inawgurazzjoni, se jintwera l-film “Noah” għall-mistiedna, membri tal-Oratorju, benefatturi u ħbieb. F’din l-okkażjoni, id-dħul għal dan il-film ikun b’xejn. L-istess film jerġa’ jintwera għall-pubbliku ġenerali l-għada l-Ħadd fis-6.00pm. Nixtiequ wkoll navżaw li mis-Sibt ta’ wara (27 ta’ Settembru) se nibdew nuru wkoll film tard is-Sibt filgħaxija (fit-8.30pm) li se jkun immirat l-iktar għall-adoloxxenti u l-kbar.


Duluri
Festa tad-Duluri

Għada t-Tnejn hija l-Festa Liturġika tad-Duluri. Ejjew ilkoll insellmu lill-Omm Imnikkta minħabba fina bis-sehem tagħna fil-Quddiesa ta’ filgħaxija. Matul il-Quddiesa jsir it-talb tal-Via Matris.


Palk
Dun Ġorġ il-Musical f'Malta

Il-booking għat-tieni edizzjoni tal-musical live oriġinali: “DUN ĠORĠ - Il-Musical” li se jsir fl-Istitut Kattoliku Malta miż-żgħażagħ tagħna fis-26 u fit-28 ta’ Settembru huwa miftuħ.


Katidral
150 mit-Twaqqif tad-Djoċesi f'Għawdex

Nhar it-Tlieta jaħbat il-150 anniversarju mit-twaqqif tad-Djoċesi t’Għawdex. Jixraq li dakinhar inroddu ħajr lil Alla għal dak kollu li għamel magħna bħala Knisja Għawdxija. Nhar it-Tlieta fil-Katidral Mons. Isqof se jmexxi Quddiesa Solenni ta’ Radd il-Ħajr fis-7pm. Kulħadd mistieden.


Don Bosco
Pjan U Programm tas-Sena Soċjali l-Ġdida

Bħalissa qed jitfassal il-programm tas-Sena Soċjali l-ġdida tal-Oratorju. Kull min għandu xi suġġerimenti, ideat jew kritika, ikellem lil Dun Effie. Nagħmlu appell biex ikollna iżjed leaders u voluntiera biex jagħ]tu daqqa t’id fil-ħajja tal-Oratorju waqt li joffru li jieħdu inizjattivi jew jgħinu f’dak li norganiżżaw. Min hu disponibbli li jgħin b’xi mod ikellem lil Dun Effie.


Festa
Festa tal-Madonna tal-Grazzja

Illum fl-inħawi tal-Kapuċċini qed tkun ċelebrata l-Festa tal-Madonna tal-Grazzja. Nawguraw il-festa t-tajba lil dawk kollha li huma mill-inħawi tal-Kapuċċini u lil kull min iħossu “tal-festa”. Jalla d-devozzjoni tagħna lkoll lejn il-Madonna tkompli tgħaqqadna flimkien biex nagħmlu kuraġġ u nimitawHa.


Ċinema
ĊineFamilja

Il-film tal-Ħadd 14 ta' Settembru jismu: "The Amazing Spider-Man 2" u jibda fil-18.00. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.