Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 12 ta' Lulju 2014
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Donazzjoni
Ġabra tax-Xahar

Għada huwa t-Tieni Ħadd tax-Xahar. Għalhekk imiss li ssir il-Ġabra Speċjali tax-Xahar bil-għan li nkomplu nħallsu l-ispejjeż marbuta max-xogħol tar-refurbishment tal-Oratorju. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.


T-Shirts
T-Shirts U Polo Shirts tal-Oratorju

Wasal is-sajf u għandna mill-ġdid T-Shirts sbieħ tal-Oratorju b’sizes u kuluri differenti apposta għat-tfal u għall-kbar. Lit-tfal li qed jattendu s-Summer Club qed nagħtuhom wieħed b’xejn. Imma għal min irid jixtri wieħed, il-prezz ta’ dawn huwa €3.50. Baqgħalna wkoll ftit Brieret tal-Oratorju li jiswew €3.50 ukoll, kif ukoll T-Shirts (gerijiet) għall-kbar li qed jinbiegħu bi prezz speċjali ta’ €7. Għandna wkoll xi Polo-Shirts għall-kbar li jinbiegħu bil-prezz ta’ €12.50. Min irid xi ħaġa minn dawn ikellem lil Dun Effie.


Ħarġa
Ħarġa Għal Kullħadd f'Malta

Il-Ħarġa tradizzjonali tas-sajf għal dawk kollha li jattendu s-Summer Club se ssir nhar il-Ġimgħa 1 t’Awwissu. Għal din il-Ħarġa jkunu jistgħu jattendu wkoll ġenituri u familjari oħra. Dettalji dwar programm u biljetti jingħataw fil-ġranet li ġejjin.


Splash & Fun
Splash & Fun

Bħala parti mill-programm tas-Summer Club nhar il-Ħamis 7 t'Awissu, se ssir ħarġa għall-Isplash & Fun għal dawk bejn Yr.4 u Form 2. Tluq mill-Oratorju fis-1.45pm. Lura l-Oratorju għall-ħabta tad-9.00pm. Għal din il-ħarġa jista’ wkoll ikun hemm wisgħa għal dawk l-adoloxxenti li kienu jattendu l-Laqgħat l-Oratorju matul ix-xhur tal-iskola. Aktar tagħrif u biljetti mingħand Dun Effie. Prezz €15 (jinkludi trasport f’Għawdex u f’Malta, u l-biljetti tal-vapur u tad-Dħul fl-Isplash & Fun)


Żgħażagħ
Ħarġa U BBQ f'Kemmuna għall-Istudent/Żgħażagħ

Din l-ewwel attivita’ annwali tas-sajf għall-istudenti u ż-żgħażagħ se ssir nhar l-Erbgħa 23 ta’ Lulju. Jistgħu jiġu l-istudenti u ż-żgħażagħ li kienu jattendu xi Laqg]a ta’ Formazzjoni fl-Oratorju matul is-sena. (Jekk jibqa’ wisg]a fuq il-lanċa nistgħu naċċettaw ukoll xi kbar li jkunu interessati li jiġu magħna). Tluq mix-Xatt fil-5.00pm. Ikollna Quddiesa fuq il-Lanċa, u wara jkun hemm ħin biex ngħumu u anki għall-Bar-be-cue. Lura x-Xatt fl-10.30pm. Prezz: €11. Inkitbu għand Dun Effie, mhux aktar tard mit-Tnejn 21 ta’ Lulju f’nofsinhar.


Dun Ġorġ
Kopji tas-CD Ta' "Dun Ġorġ il-Musical

Is-CD ta’ “Dun Ġorġ il-musical” issa ħareġ għall-bejgħ. Għal dawk li ħadu sehem il-prezz huwa ta’ €10, waqt li għall-pubbliku il-prezz huwa ta’ €15. Min jixtieq jordna kopja, ikellem lil Dun Effie. Infakkru wkoll li baqgħalna kopji tad-DVD tal-istess musical li jinbiegħu bil-prezz ta’ €15 għal min ħa sehem u ta’ €20 ,għall-pubbliku.


Għati d-Demm
Għoti ta' Demm

Għada il-Ħadd fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali se ssir sessjoni oħra ta’ Għoti tad-Demm. Il-ħin ikun mit-8.00am sas-1.00pm. Ħudu l-ID Card magħkom.


Sant' Anna
Ċelebrazzjoni ta' Sant'Anna fid-Dwejra

il-Ġimgħa tkun ċelebrata l-Festa ta’ Sant’Anna fid-Dwejra. Mons. Isqof imexxi Konċelebrazzjoni fil-miftuħ fis-7.30pm li għaliha huma mistiedna b’mod partikulari l-ġenituri u n-nanniet flimkien mat-tfal. Il-festa trid tenfasizza l-importanza tat-trażmissjoni tal-fidi minn ġenerazzjoni għal o]ra fi ħdan il-familji. Waqt i`-ċelebrazzjoni ssir il-preżentazzjoni tat-trabi u t-tfal lil Sant’Anna. Ikun hemm is-siġġijiet għal kulħadd.


Ċinema
Investiment Ġdid Għal-Ċinema Diġitali fl-Oratorju

Il-film li jntwera l-Oratorju bis-sistema tat-tertuqa tal-35mm spicca. Il-produtturi tal-films issa qalbu kollha għas-sistema diġitali, u għalhekk biex inkomplu noffru dan is-servizz ċinematografiku, se jkollna ninvestu f'sistema ġdida li tinkludi projector diġitali ġdid, sound apposta u anki screen. Dan l-investiment ilaħħaq madwar €64,000 (mingħajr VAT). Minn dawn se jkollna għajnuna ta' €25,000 min-naħa tal-Ministeru tal-Kultura permezz ta' skema apposta, kif ukoll €5,000 min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex. Is-sistema hi ordnata u mistennija tasal lejn l-aħħar ta' Ġunju, bit-tama li l-films fl-Oratorju jerġgħu jibdew jintwerew mill-bidu ta' Settembru. Napprezzaw kull għajnuna li tista' tingħatalna biex nifdu l-ispejjeż konnessi ma' dan is-servizz li l-Oratorju irid jibqa' joffri lill-familji u lill-Għawdex