Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 17 ta' Mejju 2015
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Film Poster
Don Bosco Fostna

L-Urna (Statwa) bir-relikwiji ta’ Don Bosco tinsab fostna f’Għawdex illum il-Ħadd 17 ta’ Mejju. Ejjew niltaqgħu lkoll fi Triq ir-Repubblika fl-9.45am biex nagħtu merħba lil Don Bosco u nakkumpanjawh sal-Oratorju. Hawnhekk fl-10.30am issir Celebrazzjoni ta’ Talb u Ferħ animata miż- Żgħażagħ. Fis-1.00pm l-Urna titlaq mill-Oratorju b’carcade lejn Ta’ Pinu fejn fil-5.00pm issir Quddiesa Solenni li se tixxandar fuq TVM2.


Marija Għajnuna tal-Insara
Ġejja l-Festa tal-Madonna ta' Don Bosco

Il-Festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara din is-sena se tkun ċelebrata t-Tnejn 25 ta’ Mejju (billi l-24 tax-xahar jaħbat Għid il-Ħamsin). Għalhekk bħalissa ninsabu fin-Novena bi tħejjija għall-Festa. L-aħħar tlett ijiem ta’ tħejjija (it-Tridu), fil-Quddies ikollna ħsieb qasir dwar il-Madonna. Inħeġġukom tkunu preżenti fil-kappella. Din il-Festa tal-Madonna hija l-unika festa li Don Bosco kien jixtieq li tkun ċelebrata fl-Oratorji tiegħu.

Tberik U Preżentazzjoni tat-Trabi U Tfal

Bħas-snin l-imgħoddija, f’Jum il-Festa ta’ Marija Awżiljatriċi, se nressqu lit-trabi u lit-tfal (taħt 10 snin) quddiem il-Madonna u nitolbuha tberikom. Din il-preżentazzjoni se ssir waqt il-Quddiesa tas-7.00pm nhar it-Tnejn 25 ta’ Mejju. Dawk il-ġenituri li jixtiequ jippreżentaw lil uliedhom lill-Madonna huma mitluba li jkunu fil-kappella ftit qabel.


Oratorju Don Bosco
Appell mill-Oratorju fid-Djar

Fl-aħħar jiem tqassam l-Appell Annwali tal-Oratorju fid-djar tar-Rabat u l-Fontana. Min ma rċeviex l-Appell bir-Rendikont Annwali tas-sena 2014, jista’ jikseb kopja min-naħa ta’ wara tal-kappella jew mill-Foyer.


Summer Club
Klabb tas-Sajf 2015

L-applikazzjonijiet għad-Don Bosco Summer Club 2015 għat-tfal u għal-leaders fetħu. Dettalji mingħand Dun Effie.

Tista tniżżel kopja tal-Applikazzjoni minn hawn!


Don Bosco Oratory
Pellegrinaġġ għal-Turin

Dan se jkun organiżżat bejn id-9 u l-15 ta’ Settembru. Il-Programm dettaljat ħareġ. Il-prezz jibda minn €565. Min hu interessat ikellem lil Dun Effie. Postijiet limitati.


Football Nursery
Tasal Fi Tmiemha n-Nursery

Nhar is-Sibt li ġej issir il-konklużjoni tan-Nursery għal dan l-istaġun b’Quddiesa fl-3.45pm fil-Kappella. Dil-Quddiesa noffruha b’mod speċjali b’ħajr għall-coaches tagħna.


Don Bosco Oratory
Velja tal-Pentekoste

Nhar is-Sibt, lejlet Għid il-Ħamsin se tkun organiżżata Velja Djoċesana tal-Pentekoste fit-8.00pm f’Sannat. Kuħ]add imħeġġeġ jattendi.


Don Bosco
Avvenimenti Oħra Speċjali Matul is-Sena 2015 Biex Infakkru l-Biċentenarju mit-Twelid ta' Don Bosco

14 - 18 ta’ Mejju: Żjara tal-Urna bir-Relikwiji ta’ Don Bosco f’pajjiżna
16 t’Awwissu: Solennita’ tal-Biċentinarju mit-Twelid ta’ Don Bosco
Settembru: Pellegrinaġġ għal Turin
Novembru: Ir-rock-opera “Ġwanninu”


Ċinema
ĊineFamilja

Il-film tal-Ħadd 17 ta' Mejju jismu: "Home" u jibda fil-18:00. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.

Il-film tas-Sibt 23 ta' Mejju jismu: "Kingsman: The Secret Service" u jibda fil-20:30. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.

Il-film tal-Ħadd 24 ta' Mejju jismu: "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water" u jibda fil-18:00. Għal aktar dettalji, agħfar hawn.