Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Click to read more info on Environmental & Sustainable Energy
Aġġornata: 25 ta' Settembru 2016
Oratorju Don Bosco
Oratorju Don Bosco
Fuljett tas-Sena Soċjali l-Ġdida tal-Oratorju

F’dan il-weekend qed jitqassmu fid-djar kollha tar-Rabat u l-Fontana fuljetti bil-programm tas-Sena Soċjali l-ġdida tal-Oratorju. Aktar kopji jistgħu jinkisbu jew mill-Kappella jew mill-Foyer

Tema tas-Sena Soċjali l-Ġdida:
"Infittxu Dak Li Jġib is-Sliem U l-Għaqda Ta' Bejn Xulxin"

Din it-tema (Rum.14,19), trid tispirana tul is-sena soċjali fil-laqgħat, fl-attivitajiet, u f’kull impenn li jkollna fl-Oratorju. Aħna li niffrekwentaw l-Oratorju rridu nfittxu u nagħmlu ħilitna biex inkunu strumenti li jġibu l-paċi u l-għaqda bejnietna, fil-familji tagħna, u kull fejn inkunu fil-ħajja ta’ kuljum tagħna, u dan bi kliemna u b’għemilna.


Laqgħat
Il-Laqgħat Jibdew mil-Ġimgħa d-Dieħla

Il-laqgħat għall-kategoriji kollha jibdew mill-ewwel ġimgħa t’Ottubru, jiġifieri mill-ġimgħa d-dieħla. Ħudu nota tal-laqgħat li tistgħu tattendu għalihom u araw li tagħmlu ħilitkom biex flimkien ma’ sħabkom ma tonqsux li tattendu.


Laqgħat
Grupp Ġdid Għal Żgħażagħ 22+

Fuq suġġeriment ta’ xi uħud, din is-sena hemm il-ħsieb li jibda jiltaqa’ Grupp ta’ Żgħażagħ Kbar minn 22 sena ‘il fuq li jew huma f’relazzjoni jew “single”. Min hu interessat ikellem lil Dun Effie.


Koppji Miżżewġa
Miżżewġin Żgħażagħ

Huwa ttamat li fis-sena soċjali l-ġdida jerġa’ jiltaqa’ Grupp ta’ Katekeżi għal koppji miżżewwġin żgħażagħ. Dawk li huma nteressati għandhom ikellmu lil Dun Effie


Abbatini
Abbatini

Il-ġenituri tat-tfal subien minn Year 3 ’il fuq li jixtiequ jibdew iservi l-artal bħala abbatini fil-kappella tal-Oratorju għandhom ikellmu lil Dun Effie.


Tombla
Tombla fl-Oratorju

Din se terġa’ tibda kull nhar ta’ Ħadd mis-1.30pm ’il quddiem minn nhar il-Ħadd li ġej


Sala
Skema ta' Għajnuna għar-refurbishment tas-Sala

Infakkrukom li ftit ġimgħat ilu nidejna Skema ta’ Għajnuna b’rizq l-ewwel fażi tar-refurbishment tas-Sala Teatrali. Kienu diġa’ diversi dawk li sponsorjaw siġġu jew iktar (kif tistgħu taraw fil-Foyer tal-Oratorju, fejn hemm ukoll mudell tas-siġġijiet il-ġodda tas-Sala). Grazzi mill-qalb. Min jixtieq jisponsorja rinnovament ta’ siġġu tat-Teatru tagħna huwa mitlub li joffri €50. Tistgħu twasslu l-offerta tagħkom lil Dun Effie jew lil Leli Farrugia.Football
Tiftaħ in-Nursery tal-Oratorju

Qed ikunu organiżżati “Trial Sessions” għal tfal ġodda li jixtiequ jingħaqdu man-Nursery tal-Futbol tal-Oratorju. Dawn it-”Trial Sessions” qed isiru llum il-Ħadd 25 ta’ Settembru kif ukoll fiż-żewġ Ħdud li ġejjin filgħodu. Illum u fil-Ħdud li ġejjin qed issir ukoll ir- reġistrazzjoni tat-tfal imwielda bejn is-sena 2004 u s-sena 2012. Il-ħin ikun bejn id-9.00am u l-11.30am.


Rużarju
Ottubru: Ix-Xahar tar-Rużarju

Ix-xahar t’’Ottubru jibda nhar is-Sibt li ġej. Minn nhar is-Sibt it-talba tar-Rużarju fil-kappella tingħad quddiem Ġesu’ Ewkaristija u tibda fis-6.35pm (qabel il-Quddiesa). Ejjew ma n]allux tgħaddi ġurnata waħda fix-xahar t’Ottubru mingħajr ma ngħidu r-Rużarju fil-kappella jew mal-familja.


Ċinema
ĊineFamilja

Il-film li se jintwera l-Ħadd 2 ta' Ottubru 2016 fil-5.30pm jismu: "Jungle Book"