Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 31 ta' Awwissu 2014
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Summer Club
Summer Club 2014
Il-BBQ U l-Varjeta ta' Għeluq is-Summer Club

Ix-show tat-tfal li kellna nhar il-Ġimgħa flimkien mal-BBQ kienu suċċess. Dan jixhduh dawk kollha li kienu preżenti. Prosit lit-tfal u fuq kollox lil dawk li għallmulhom b’tant paċenzja u dedikazzjoni l-items tad-drama, taż-żfin u l-kant. Prosit u Grazzi mhux anqas lil dawk kollha li stinkaw biex irnexxa l-Bar-be-cue li kellna fi Pjazza Santu Wistin għal iktar minn 200 persuna Bil-ħidma ta’ ħafna, anki dawk moħbija, rnexxielna noħolqu attivita’ li kienet suċċess kbir. Attivitajiet bħal dawn it-tfal jibqgħu jiftakruhom għal għomorhom. Prosit u Grazzi.

Grazzi lil-Leaders Kollha tas-Summer Club

Id-disa’ ġimgħat li kellna mal-madwar 110 tifel u tifla tul is-Summer Club għaddew. Grazzi b’mod speċjali lil-leaders kollha żgħażagħ u kbar li minn qalbhom akkumpanjaw lit-tfal tagħna. Don Bosco ipattilkom ta’ dak kollu li għamiltu.

Wirja

Il-Wirja b’xi xogħol tat-tfal li sar matul is-Sajf tibqa’ miftuħa fil-Foyer sal-lum il-Ħadd.

Ħarġa għar- Ramla

Għada t-Tnejn se ssir Ħarġa r-Ramla għat-tfal kollha li ħadu sehem fil-Concert tal-Ġimg]a. Tluq: fid-9.00am. Inkunu lura f’nofsinhar.

L-Aħħar Attivita' - "Underwater Safari Tour"

L-aħħar attivita’ tas-Summer Club 2014 se tkun "Underwater Safari Tour" fuq yacht bil-qiegħ tal-ħġieġ li teħodna naraw qiegħ il-baħar bejn Għawdex u Kemmuna. Din l-attivita’ se ssir l-Erbgħa mill-4.00pm ‘il quddiem. Fuq kull trip, li ddum madwar 40 minuta, jistgħu jitilgħu 28 persuna (tfal u kbar). Min hu interessat li jiġi magħna ikellem lil Dun Effie sa għada t-Tnejn.


Football
L-Ewwel Finali għall-Oratory Youths

Illejla fil-Gozo Stadium fis-7.00pm se tintlagħab il-finali tal-1st Division Knock-Out bejn it-tim tagħna tal-Oratory Youths u n-Nadur. Nawguraw lill-plejers tagħna.


Adorazzjoni
L-Ewwel Ġimgħa U Sibt tax-Xahar

Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Nhar is-Sibt huwa l-Ewwel Sibt tax-Xahar. Ejjew niċċelebraw dawn il-jiem għeżież bi Qrara u Tqarbina sinċiera. Dritt wara l-Quddiesa ta’ filg]axija jkollna l-Adorazzjoni


Don Bosco
Lejn il-Biċentenarju ta' Don Bosco

Matul is-sena li ġejja se nkunu nfakkru l-mitejn sena mit-twelid tal-qaddis patrun tagħna San Ġwann Bosco. Għalhekk se jitwaqqaf Kumitat apposta biex ikun responsabbli għal xi avvenimenti marbuta ma’ dan iċ-ċentinarju. Min jixtieq jagħti daqqa t’id fi ħdan dan il-Kumitat, għandu jkellem lil Dun Effie.


Ċinema
L-Istaġun il-Ġdid tal-Films

L-Istaġun il-ġdid tal-films fl-Oratorju, issa b’sistema diġitali ġdida, se jibda s-Sibt 13 ta’ Settembru b'żewġ films fl-okkażjoni taċ-Childrens Cinema Day. Fis-6.00pm jintwera l-film "Free Birds" waqt li fit-8.00pm jintwera l-film "The Legend of Hercules". Dawn il-films se jkunu bi prezz imraħħas apposta għaċ-Childrens Cinema Day. Imbagħad l-għada l-Ħadd 14 ta’ Settembru fis-6.00pm jintwera l-film "The Amazing Spider-Man 2"

Inawgurazzjoni Uffiċċjali taċ-Ċinema Diġitali

L-inawgurazzjoni uffiċċjali taċ-Ċinema Diġitali li ġiet stallata fl-Oratorju se ssir nhar is-Sibt 20 ta’ Settembru fit-7.45pm fil-preżenza tal-Ministru għal Għawdex Dr. Anton Refalo u tal-Isqof Djoċesan l-E.T. Mons. Mario Grech. Dakinhar, bħala parti mill-Inawgurazzjoni, se jintwera l-film "Noah" għall-membri tal-Oratorju, benefatturi u ħbieb. F’din l-okkażjoni, id-dħul għal dan il-film ikun b’xejn. L-istess film jerġa’ jintwera għall-pubbliku Ġenerali l-għada l-Ħadd fis-6.00pm. Nixtiequ wkoll navżaw li mis-Sibt ta’ wara (27 ta’ Settembru) se nibdew nuru wkoll film tard is-Sibt filgħaxija (fit-8.30pm) li se jkun immirat l-iktar għall-adulti.