Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Click to read more info on Environmental & Sustainable Energy
Aġġornata: 28 ta' Awwissu 2016
Oratorju Don Bosco
Donazzjoni
Għajnuna lill-Vittmi tat-Terremot fl-Italja

Il-Ġbir li qed isir illum waqt il-Quddies fl-Oratorju se jmur b’riżq il-vittmi tat-terremot li qered irħula sħaħ fl-Italja Ċentrali. Kunu ġenerużi.


Summer Club
Il-Kalendarju tas-Summer Club

L-Erbgħa 31 t’Awwissu: Fid-9.00am - Quddiesa u Prova Ġenerali tal-Varjeta’.
L-Erbgħa 31 t’Awwissu: Fit-8.00pm - Varjeta’ u BBQ fi Pjazza Santu Wistin għal Kulħadd. Biljetti minn qabel.
Il-Ġimgħa 2 ta’ Settembru: Fid-9.00am -Ħarġa għar-Ramla għal kull min ħa sehem fil-Varjeta’ tal-Aħħar. Biljetti (b’xejn) minn qabel.


Varjeta
Varjeta' U BBQ Fi Tmiem is-Summer Club

Fi tmiem is-Summer Club nhar l-Erbgħa 31 t’Awwissu se jsir BBQ u Varjeta’ fi Pjazza Santu Wistin fit-8.00pm. Għal din l-attivita’ jista’ jattendi kulħadd, anki familjari u ħbieb, u mhux biss dawk li kellhom x’jaqsmu mas-Summer Club. Ejjew u tkunu tissapportjaw lit-tfal, liż-żgħażagħ tagħna li tul is-sajf ħadu ħsiebhom, u lill-Oratorju. Il-biljetti tal-kbar jiswew €12.50. It-tfal li jattendu s-Summer Club ma jħallsu xejn (imma xorta jrid ikollhom biljett). Tfal oħra jħallsu €5. Il-biljetti jinkisbu mingħand Dun Effie sat-Tnejn 29 t’Awwissu.


Summer Club
Wirja

Nhar il-Ġimgħa fetħet Wirja fil-Foyer b’xi crafts, xogħol u arti tat-tfal li nħadmu mal-leaders tagħna matul dawn ix-xahrejn li fih kien għaddej il-Klabb tas-Sajf. Hemm ukoll għadd ta’ ritratti li jagħtu ideja żgħira ta’ dak li kienu jagħmlu t-tfal matul is-sajf.


Ħarġa
Ħarġa għar-Ramla

L-aħħar attivita' tas-Summer Club se tkun ħarġa r-Ramla nhar il-Ġimgħa. Tluq mill-Oratorju fid-9.00am. Inkunu lura f’nofsinhar. Il-biljetti huma b’xejn u jingħataw lit-tfal waqt il-Concert li jsir l-Erbgħa filgħaxija.


Adorazzjoni
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar

Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġmgħa tax-Xahar. Ejjew niċċelebraw dan il-jum għażiż bi Qrara u Tqarbina sinċiera. Nhar il-Ġimgħa dritt wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jsiru ftit mumenti ta’ Adorazzjoni għal Kulħadd.


Sala
Skema ta' Għajnuna għar-refurbishment tas-Sala

Din l-ewwel fażi tar-refurbishment tas-Sala tikkonsisti fl-irranġar tal-art u t-taraġ tas-Sala, il-bdil tas-siġġijiet kif ukoll l-irranġar ta’ kuritur ta’ emerġenza fil-ġenb tas-Sala. Dan ix-xogħol diġa’ beda, grazzi għal diversi membri tal-Oratorju li qed imiddu jdejhom u jagħmlu ħafna xogħol li ma jidhirx fis-sala. B’konnessjoni ma’ din l-ewwel fażi tar-Refurbishment tas-Sala, Ġiet illanċjata Skema ta’ Sponsorship għas-siġġijiet tat-teatru. Min jixtieq jisponsorja siġġu huwa mitlub li joffri €50. Tistgħu twasslu l-offerta tagħkom lil Dun Effie jew lil Leli Farrugia.


Oratorju Don Bosco
Pjan U Programm tas-Sena Soċjali l-Ġdida

Fil-ġranet li ġejjin jibda jitfassal l-programm tas-Sena Soċjali l-ġdida tal-Oratorju. Kull min għandu xi suġġerimenti, ideat jew kritika, ikellem lil Dun Effie. Nagħmlu appell biex ikollna iżjed leaders u voluntiera biex jagħtu daqqa t’id fil-ħajja tal-Oratorju, jieħdu inizjattivi jew jgħinu f’dak li norganiżżaw. L-Oratorju jkun ħaj jekk isiru attivitajiet u xogħol ieħor li jkun hemm bżonn. Imma dawn isiru jekk ikollna aktar persuni li jkunu lesti mhux li jitkellmu biss (u forsi jsibu x-xagħra fl-għaġina), imma li fuq kollox ikunu lesti jxammru idejhom!


Żgħażagħ
Meħtieġa Aktar Youth Ministers

B’mod speċjali nagħmlu appell biex ikollna iktar adulti li joffru li jakkumpanjaw lil xi grupp ta’ studenti jew żgħażagħ fil-Laqgħat u l-Attivitajiet tagħhom matul is-sena. Min hu interessat li jgħin ikellem lil Dun Effie.


Ċinema
ĊineFamilja

L-istaġun tal-films fl-Oratorju jerġa’ jibda hekk kif jgħaddu l-festi f’Settembru.