Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Click to read more info on Environmental & Sustainable Energy
Aġġornata: 24 ta' Lulju 2016
Oratorju Don Bosco
Żgħażagħ
Żgħażagħ Svediżi Fostna

Bħalissa hawn fostna l-ewwel grupp ta’ żgħażagħ svediżi bejn 14 u 19-il sena. Huma membri taċ-Church of Sweden, u qegħdin Għawdex bħala parti mit-tħejjija tagħhom għall-Griżma tal-Isqof. Illum il-Ħadd qed jieħdu sehem magħna fil-Quddiesa tal-10.30am. Nhar it-Tlieta se jkunu magħna għall-attivita’ ta’ Kemmuna, waqt li fil-ġranet ta’ wara se jkollhom ukoll Laqgħa u Pizza Party maż-żgħażagħ tagħna. Nilqgħuhom lil dawn ħutna, u waqt li jkunu magħna nfittxu li nagħtuhom eżempju tajjeb ta’ fidi u ħajja nisranija. Välkommen! Merħba!


BBQ
Ħarġa U BBQ f'Kemmuna

Din l-attivita’ annwali tas-sajf għall-istudenti minn Form 2 ‘il fuq u ż-żgħażagħ se ssir it-Tlieta li ġejja 26 ta’ Lulju. Jistgħu jiġu l-istudenti u ż-żgħażagħ li jattendu l-Oratorju matul is-sena. (Jistgħu jingħaqdu magħna wkoll l-adulti). Niltaqgħu x-Xatt fil-5.00pm. F’Kemmuna jkollna ħin biex ngħumu u anki għall-Bar-be-cue. Lura x-Xatt fl-10.30pm. Prezz: €11. Inkitbu għand Dun Effie, mhux aktar tard minn għada t-Tnejn f’ nofsinhar.


Ċinema
Film B'Xejn Għat-Tfal

Nhar l-Erbgħa li ġejja, se jkollna film b’xejn fis-Sala għat-tfal li jattendu s-Summer Club, u għalih se jkunu mistiedna wkoll tfal oħra. Il-film se jkun “Zootropolis”. Il-film se jibda dritt wara l-Quddiesa tat-tfal, jiġifieri għall-ħabta tal-9.45am.


Ħarġa f'Malta
Ħarġa Għal Kulħadd f'Malta

Nhar il-Ġimgħa 5 t’Awissu se tkun organiżżata l-Ħarġa Annwali għal Malta għat-Tfal tas-Summer Club u għall-familjari tagħhom. Tluq mal-vapur tas-730am; lura mal-vapur tas-1.30pm. It-tfal kollha jistgħu jiġu għal din il-Ħarġa, imma dawk tal-Kinder jeħtieġ li jkunu akkumpanjati mill-ġenituri jew minn familjari tagħhom. Fil-Ħarġa ta’ Malta se nżuru l-Mediterraneo Marine Park f’Baħar Iċ-Ċag]aq, fejn se naraw fost l-oħrajn shows tal-pappagalli, tas-sea-lions u tad-dolphins. Il-Biljetti għal din il-Ħarġa ta’ Malta jiswew €10 għat-tfal u €15 għall-kbar. Il-biljetti jinkudu x-xarabanks f’Għawdex u f’Malta, il-vapur, u d-dħul fil-Mediterraneo Marine Park. Il-biljetti jinkisbu mingħand Dun Effie sal-Erbgħa 3 t’Awwissu f’nofsinhar.


T-Shirts
T-Shirts U Polo Shirts tal-Oratorju

Din is-sena għandna Polo-Shirts u T-Shirts tal-Oratorju b’sizes u kuluri differenti apposta kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar. Lit-tfal li qed jattendu s-Summer Club qed nagħtuhom wieħed b’xejn. Imma għal min irid jixtri wieħed, il-prezz ta’ dawn huwa €4. Baqgħalna wkoll T-Shirts (gerijiet) għall-kbar li qed jinbiegħu bi prezz speċjali ta’ €7. Għandna wkoll xi Polo-Shirts għall-kbar li jinbiegħu bil-prezz ta’ €12.50. Min irid xi ħaġa minn dawn ikellem lil Dun Effie.


Adorazzjoni
Lejl Adorazzjoni fl-Oratorju

Is-Sibt li ġej se jsir Lejl Adorazzjoni fil-kappella tal-Oratorju organiżżat mill-Moviment Ewkaristiku. Jibda b’Quddiesa fit-8.30pm. Issir Quddiesa oħra f’nofsillejl.


Missjoni
Ġabra għall-Missjoni tal-Albanija

Illum il-Ħadd Dun Manwel Cutajar, missjunarju f’Lezhe fl-Albanija, qed imexxi l-Quddiesa tal-10.30am. Il-ġabra li qed issir illum tmur b’riżq il-Missjoni tiegħu tal-Albanija. Inkunu ġenerużi.


Teatru
"Crash Course" Dwar "I.T." għat-Teatru

Bejn it-18 u l-21 t’Awwissu ser ikollna magħna voluntier taljan li aċċetta li jag]ti "Crash Course" dwar l-applikazzjoni ta’ "I.T." għat-teatru f’dak li hu sawnd, dawl u "projections". Il-kors ser ikun b’xejn, imma min jattendi jrid ikun disponibbli li jgħin fl-Oratorju. Min hu interessat (minn 16-il sena ‘l fuq), ikellem lil Dun Effie għal iktar dettalji.


Donazzjoni ta' Demm
Għoti tad-Demm

Illum il-Ħadd, id-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali huwa miftuħ mit-8:30am sas-1:00pm għal min irid jagħmel ġest ta’ karita’ u jagħti d-demm. Minkejja s-sħana tas-sajf id-demm jibqa’ meħtieġ. Agħmlu kuraġġ u ħajjru lil xulxin. Ħudu l-ID Card magħkom.


Ċinema
ĊineFamilja

L-istaġun tal-films fl-Oratorju jerġa’ jibda hekk kif jgħaddu l-festi f’Settembru.