Latest Flash plugin
and Javascript support required.

Click HERE to download
the latest Flash plugin

Click to view Photovoltaic Plant Overview
Aġġornata: 24 ta' Awwissu 2014
Oratorju Don Bosco

L-Aħħar tagħrif

Summer Club
Summer Club 2014
Wirja bix-Xogħol tat-Tfal

Minn nhar l-Erbgħa se tittella’ Wirja fil-Foyer b’xi oġġetti u pittura tat-tfal li ħadmu mal-leaders tagħna matul dawn ix-xahrejn li fih kien għaddej il-Klabb tas-Sajf. Ikun hemm ukoll għadd ta’ ritratti li jagħtu ideja żg]ira ta’ dak li kienu jagħmlu t-tfal matul is-sajf.

Prova Ġenerali

Nhar il-Ġimgħa wara l-Quddiesa tas-Summer Club se ssir il-Prova Ġenerali tal-Concert. Nappellaw lit-tfal li se jieħdu sehem biex ma jonqsux li jkunu preżenti għal din il-prova.

Stedina għall-Varjeta'

Fi tmiem il-Klabb tas-Sajf se nippreżentaw Varjeta’ ta’ Drama, Zfin u Kant mit-tfal. Il-Varjeta’ din is-sena se ssir fil-Pjazza ta’ Santu Wistin nhar il-Ġimgħa fit-8.00pm. Inħeġġu lill-familjari u l-ħbieb ta’ dawk kollha li kienu jieħdu sehem fil-Klabb tas-Sajf biex jattendu. It-tfal huma mitluba li jkunu l-Oratorju fis-7.30pm biex nibdew fil-ħin.

BBQ Għal Kullħadd

Nhar il-Ġimgħa waqt l-istess Concert tat-Tfal fi Pjazza Santu Wistin se nagħmlu l-Bar-Be-Cue ta’ tmiem il-Klabb tas-Sajf. Il-biljetti jinkisbu mingħand Dun Effie sa nhar l-Erbgħa filgħaxija. Prezz: €12 għall-kbar u €4 għat-tfal li ma kienux jattendu s-Summer Club. It-tfal tal-Klabb tas-Sajf ma jħallsu xejn, imma xorta waħda jeħtieġ li jkollhom il-biljett.

Ħarġa għar- Ramla

L-aħħar attivita’ tas-Summer Club se tkun ħarġa r-Ramla nhar it-Tnejn l-1 ta’ Settembru. Tluq mill-Oratorju fid-9.00am. Inkunu lura f’nofsinhar. Il-biljetti huma b’xejn u jingħataw lit-tfal waqt il-Concert u l-BBQ ta’ nhar il-Ġimgħa.

Grazzi U Inkoraġġiment li-Tfal U l-Leaders

Wasalna fl-aħħar ġimgħa tas-Summer Club 2014. Nistednukom tkunu preżenti magħna fl-aħħar attivitajiet li se jsiru tul din il-ġimgħa. Il-preżenza tagħkom turi r-radd ta’ ħajr, l-apprezzament u l-inkura[[iment li nixtiequ nagħtu lit-tfal u lil-leaders tagħna, speċjalment liż- żgħażagħ, għax-xogħol li wettqu tul l-aħħar xahrejn.

Appell Għal Daqqa t'Id

Minħabba d-diversi attivitajiet tal-aħħar ġimgħa tas-Summer Club li jirrikjedu daqsxejn xogħol, qegħdin nagħmlu appell għal min jista’ jgħin. Min jaħseb li jista’ jagħti daqqa t’id, speċjalment nhar il-Ġimgħa, għandu jkellem lil Dun Effie.


Ċinema
L-Istaġun il-Ġdid tal-Films

L-Istaġun il-ġdid tal-films fl-Oratorju, issa b'sistema diġitali ġdida, se jibda s-Sibt 13 ta’ Settembru b’żewġ films fl-okkażjoni ta'-Childrens Cinema Day. Fis-6.00pm jintwera l-film "Free Birds" waqt li fit-8.00pm jintwera l-film "The Legend of Hercules". Dawn il-films se jkunu bi prezz imraħħas apposta għaċ-Childrens Cinema Day. Imbagħad l-għada l-Ħadd 14 ta’ Settembru fis-6.00pm jintwera l-film "The Amazing Spider-Man 2".

Inawgurazzjoni Uffiċċjali taċ-Ċinema Diġitali

L-inawgurazzjoni uffiċċjali taċ-Ċinema Diġitali li ġiet stallata fl-Oratorju se ssir nhar is-Sibt 20 ta’ Settembru fit-7.45pm fil-preżenza tal-Ministru għal Għawdex Dr. Anton Refalo u tal-Isqof Djoċesan l-E.T. Mons. Mario Grech. Dakinhar, bħala parti mill-Inawgurazzjoni, se jintwera l-film "Noah" għall-membri tal-Oratorju, benefatturi u ħbieb. F’din l-okkażjoni, id-dħul għal dan il-film ikun b’xejn. L-istess film jerġa’ jintwera għall-pubbliku Ġenerali l-għada l-Ħadd fis-6.00pm. Nixtiequ wkoll navżaw li mis-Sibt ta’ wara (27 ta’ Settembru) se nibdew nuru wkoll film tard is-Sibt filgħaxija (fit-8.30pm) li se jkun immirat l-iktar għall-adulti.


Don Bosco
Lejn il-Biċentenarju ta' Don Bosco

Matul is-sena li ġejja se nkunu nfakkru l-mitejn sena mit-twelid tal-qaddis patrun tagħna San Ġwann Bosco. Għalhekk se jitwaqqaf Kumitat apposta biex ikun responsabbli għal xi avvenimenti marbuta ma’ dan iċ-ċentinarju. Min jixtieq jagħti daqqa t’id fi ħdan dan il-Kumitat, għandu jkellem lil Dun Effie mhux aktar tard mill-aħħar t’Awwissu.