Ħin tal-Quddies matul is-sena

Mit-Tnejn sa s-Sibt: Fis-19.00

Ħdud u Festi: Fit-8.00 u fl-10.30


Servizzi Reliġjużi oħra

Rużarju: Fis-18.40 (Tnejn-Sibt)

Barka Sagramentali: Fis-18.50 (Tnejn-Sibt)

Qrar: Qabel u wara l-Quddies

Adorazzjoni: Kull l-ewwel Ġimgħa u Sibt tax-xahar wara l-Quddies

Click for upcoming movies

Click to check performance

Click to browse articles