L-Oratorju Don Bosco se jerġa’ jorganiżża Klabb tas-Sajf għat-tfal u l-istudenti matul is-sajf li ġej. Dan il-Klabb se jlaqqa’ diversi gruppi ta’ subien u bniet skont l-eta’ tagħhom għal diversi attivitajiet kull nhar ta’ Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa bejn id-9.00a.m. u nofsinhar matul Lulju u Awissu. L-attivitajiet, taħt superviżjoni ta’ għalliema u leaders oħra, jinkludu Quddiesa kuljum, diversi oqsma ta’ arti u crafts, mużika, żfin, drama, sports kif ukoll ħarġiet ta’ kultura u divertiment. L-applikazzjonijiet jistgħu jinġabru mill-Oratorju Don Bosco stess jew min hawn taħt u jibqgħu jintlaqgħu sal-aħħar ta’ Mejju.


 Applikazzjoni - Klabb tas-Sajf 2023 għat-Tfal (Malti)

Application - Summer Club 2023 for Children (English)

Applikazzjoni - Klabb tas-Sajf 2023 għal Leaders (Malti)

Application - Summer Club 2023 for Leaders (English)

Click for upcoming movies

Click to check performance

Click to browse articles